Compaen Bedrijfsadvies

Ziekteverzuim begeleiding

Ziekteverzuim begeleiding

Grip op verzuim in uw organisatie

Uw medewerkers zijn de motor van uw organisatie. Vroeg of laat krijgt u echter te maken met kort- of langdurend verzuim. Hier komt heel wat bij kijken: administratieve handelingen, dossieropbouw, de Wet Verbetering Poortwachter, het inschakelen van een bedrijfsarts. Verzuim kost uw organisatie al gauw € 250,- per dag. Loonkosten en kosten van een arbodienst komen hier nog bovenop.

Als uw medewerker uitvalt door ziekte en het eigen werk niet meer kan hervatten, gaat u op zoek naar vervangend werk.

Helaas is dit niet altijd mogelijk. Een re-integratietraject kan helpen bij het vinden van een passende oplossing.

Compaen ondersteunt u en/of uw medewerker in het re-integratieproces. Wij maken hiervoor gebruik van onze arbeids- en organisatiepsycholoog, onze arbodienst en een onafhankelijke bedrijfsarts. Wij geloven in korte lijnen en persoonlijk contact. De medewerker wordt actief betrokken bij zijn of haar re-integratie. De oorzaak komt op deze manier snel boven tafel en de kans op herstel is groot.

Meer weten?

Neem contact op met Wilma Veldman.

+31 (038) 385 55 92
Of e-mail Wilma

Ziekteverzuim

Meldt een medewerker zich regelmatig ziek? Of gaat hij vaak eerder naar huis? Dit kan een voorbode zijn van langdurend verzuim. Neem deze signalen serieus en maak tijd voor een goed gesprek. De helft van de oorzaken ligt namelijk op het psychosociale vlak. Het is daarom belangrijk om de oorzaak van verzuim te bespreken en te doorgronden.